Logo_black_big

 

 

 

 

 

 

 

FOTOMAČAK 2017 – FOTOgrafski MAraton ČAKovec

UVJETI I PRAVILA

1. ORGANIZATOR

FOTOKLUB ČAKOVEC,
Bana Josipa Jelačića 22b, 40000 Čakovec
FOTOMOTIVA, udruga za fotografsku i filmsku kulturu
Luje Bezeredija 57, 40000 Čakovec

2. UVJETI SUDJELOVANJA

FOTOMAČAK je otvoren svim fotografima amaterima, entuzijastima i profesionalcima.
Članovi FOTOKLUBA ČAKOVEC i udruge FOTOMOTIVA i članovi organizacijskog odbora ne mogu sudjelovati.

3. PRIJAVNICA

Za prijavu na FOTOMAČAK potrebno je ispuniti online pristupnicu na internet stranicama FOTOMAČKA.

4. KOTIZACIJA

FotoMačić – kategorija za mlađe od 11 godina (5 sati / 8 tema / 2 punkta) – 80 kn
FotoMačak Light – manje zahtjevna kategorija za starije od 11 godina (6 sati / 10 tema / 2 punkta) – 100 kn
FotoMačak – kategorija za maratonce starije od 11 godina (8 sati / 18 tema / 3 punkta ) – 125 kn

Načini plaćanja: doznaka / gotovina

Za natjecatelje van Hrvatske kotizacija se plaća preko paypal-a u EUR. (20 EUR)

Upute za uplatu će biti poslane na e-mail nakon registracije. Uplaćene kotizacije se ne vraćaju.
U kotizaciju je uračunata majica FOTOMAČKA i bon za konzumaciju jela.

5. OPIS NATJECANJA

Cilj natjecanja je ostvariti što bolji plasman fotografirajući 18 zadanih tema krećući se kroz grad Čakovec i okolicu. Teme su tajne i objavljuju se na početku natjecanja. Predane radove ocjenjuje žiri nakon završetka natjecanja. Odluka žirija je konačna.

 • FOTOMAČAK se sastoji od 18 tema i 3 skrivene mete.
 • Natjecatelj je dužan proći sve tri kontrolne točke, na kojima će mu biti dodijeljene po šest novih tema. Dokaz o obilasku kontrolne točke je udaren žig u natjecateljski karton.
 • Prva kontrolna točka je ujedno i startna točka, na kojoj natjecatelj dobiva startni broj, kartu Čakovca, podloge i prvih šest tema.
 • Ostale kontrolne točke su označene na karti i otvorene su u točno navedeno vrijeme.
 • “Skrivene mete” su objekti (spomenik, građevina, znamenitost, detalj) koje autor može pronaći i pofotkati za dobivanje dodatnih bodova. Šire područje “skrivenih meta” je naznačeno na karti. Metu je dovoljno fotografirati za bodove, umjetnički dojam je nebitan.
 • Radovi se predaju na kraju natjecanja, na kartici u isključivo .jpg formatu s popunjenim ispunjenim indeksom. Nakon presnimavanja, kartica se vraća autoru.
 • Na svaku temu moguće je predati maksimalno jedan rad.
 • Natjecatelj nije dužan ponuditi radove na sve teme.
 • Teme ne moraju biti fotografirane određenim redoslijedom.
 • Natjecatelj smije koristiti modele, statiste i rekvizite.
 • Zabranjena je bilo kakva manipulacija fotografija na računalu. Predani radovi moraju biti direktno iz fotoparata. Manipulacije koje omogućuje fotoaparat su dozvoljene.
 • Upotreba prijevoznih sredstava nije ograničena.
 • Natjecatelj koristi vlastitu fotoopremu. Nema ograničenja spram fotoopreme. Mobiteli kao fotoaprati nisu dopušteni.

6. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Svi autori bit će obavješteni o rezultatima preko e-pošte.
Također, rezultati će biti objavljeni na internet stranicama.

7. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA

Organizator se obvezuje da će uredno odgovarati na sve upite vezane uz FOTOMAČAK.
U slučaju otkazivanja događaja, kotizacije će biti vraćene.
Organizator zadržava pravo korištenje radova za promociju FOTOMAČKA. Svi korišteni radovi bit će potpisani.

8. ČLANOVI PROSUDBENOG VIJEĆA / ŽIRI:

Žiri FOTOMAČKA čine članovi Fotokluba Čakovec i Udruge Fotomotiva.

9. NAGRADNI FOND

FOTOMAČAK

Vikend za dvoje Terme Sv. Martin (1x)
Novčane nagrade
500,00 kn (1x)
300,00 kn (1x)
200,00 kn (1x)
Poklon paket “Međimurkso pivo” (1x)

FOTOMAČAK Light

Novčane nagrade
300,00 kn (1x)
200,00 kn (1x)
Poklon paket “Međimurkso pivo” (1x)

10. KALENDAR FOTOMAČKA

Završni datum za prijave:                        22.04.2017. 9:00 h
Početak FOTOMAČKA:                           22.04.2017. 9:00 h
Žiriranje:                                                  29.04.- 20.05.2017.
Obavijest o rezultatima:                           do 31.05.2017.

11. KONTAKT INFORMACIJE

Petar Kovač, Telefon: 098 17 666 02
E-mail: fotomacak@fotomotiva.hr
Web: http://www.fotomacak.fotomotiva.hr

U Čakovcu, 08. ožujka, 2017.