Ukratko i najjednostavnije: ukupni pobjednik FotoMaČka je natjecatelj čiji je “B” prema formuli na ploči, najveći.

Gdje je:
B – ukupan broj bodova,
xi – broj bodova na i-toj temi,
y – broj nađenih skrivenih meta,
sm – broj bodova za skrivenu metu.

Jednostavno i jasno kao pekmez. Ili, kako bi Pitagora rekao:  “Sve je broj !”

Opširnije:

Natjecatelj na kraju natjecanja može ponuditi po jednu fotografiju na svaku zadanu temu i skrivenu metu. Fotografije će organizacijski odbor pomno pohraniti pod natjecateljskim brojem. Fotografije će narednih dana ocjenjivati članovi Fotokluba Čakovec i Fotomotive, ocjenama 1 do 10. Fotografije će biti prezentirane pod natjecateljskim brojem, tako da žiranti neće znati tko je autor fotografije imenom i prezimenom, sve do objave rezultata. Na kraju ocjenjivanja će se plasman na određenoj temi određivati na temelju najveće prosječne ocjene, te će otprilike najboljih 40% natjecatelja dobiti bodove (x) prema dolje priloženoj tablici.

Ukupan broj bodova B je zbroj svi bodova x na koje se dodaju bodovi za pronađene skrivene mete. Svaka pronađena skrivena meta nosi dodatnih sm bodova.

Ako natjecatelj ne ponudi fotografiju na određenu temu, dobiva za tu temu 0 bodova.

Također, ako se ustanovi da natjecateljeva fotografija ne odgovara zadanoj temi, natjecatelj za tu temu dobiva 0 bodova.

Međutim, ne dopustite da Vas ova matematika preplaši. Mi ćemo računati, a Vi se prepustite avanturi FotoMaČka.

 

bodovanje4